هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته سال ۹۸

۳۵,۰۰۰ تومان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی سال ۹۸

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک سال ۹۸

۴۰,۰۰۰ تومان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته سال ۹۸

۶۰,۰۰۰ تومان

دومین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا و ماشین آلات مربوطه سال ۹۸

۳۰,۰۰۰ تومان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته سال ۹۸

۵۵,۰۰۰ تومان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه سال ۹۸

۴۰,۰۰۰ تومان

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی سال ۹۸

۵۰,۰۰۰ تومان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر سال ۹۸

۵۰,۰۰۰ تومان

هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری سال ۹۸ (INOTEX 2019)

۷۹,۰۰۰ تومان
0